Blue Lantern design for Razer

313 notes
#razer #gltas #blue lanterns #my art #drew this a while ago